Ochrana osobných údajov a GDPR

Akým spôsobom riešite ochranu osobných údajov vo vašej organizácii? Máte niekoľko rokov starý bezpečnostný projekt a neviete čo s ním? Potrebujete aplikovať zákonné požiadavky do vášho prostredia? Ako máte riešenú implementáciu nariadenia európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation)?

Gordias pre vašu organizáciu zabezpečí komplexné riešenie ochrany osobných údajov. Našim klientom poskytujeme širokú škálu služieb od jednorazových konzultácií po komplexné bezpečnostné projekty.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"), ktorým sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením GDPR, nadobudol účinnosť 25. mája 2018. Úrad na ochranu osobných údajov má právo realizácie kontrol dodržiavania požiadaviek nariadenia GDPR u prevádzkovateľov a v tejto súvislosti už udelil viaceré pokuty.

Implementácia požiadaviek nariadenia GDPR do prostredia konkrétnej organizácie trvá podľa našich skúseností rádovo mesiace v závislosti od zložitosti nastavovaného prostredia, odporúčame preto nenechávať splnenie súvisiacich požiadaviek na poslednú chvíľu.
Stacks Image 540
Gordias problematiku súvisiacu s implementáciou nariadenia GDPR priebežne sleduje a je pripravený flexibilne implementovať jej požiadavky do konkrétneho prostredia vašej organizácie.

V rámci implementácie GDPR vám:
  • zistíme, aký je súčasný stav spracúvania osobných údajov,
  • identifikujeme zmeny v spracúvaní osobných údajov, ktoré je potrebné zaviesť v súvislosti s nariadením GDPR,
  • vypracujeme všetky potrebné dokumenty vyplývajúce z požiadaviek nariadenia GDPR,
  • odporučíme vám opatrenia na splnenie všetkých personálnych, organizačných a technických požiadaviek,
  • pomôžeme aktualizovať vnútorné predpisy popisujúce spracúvanie osobných údajov (napr. smernicu o ochrane osobných údajov),
  • vypracujeme posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie súvisiacej so spracúvaním osobných údajov je jednou zo základných požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov i nariadenia GDPR. Gordias pre vás túto dokumentáciu vypracuje, zároveň preskúma aj celkový stav informačnej bezpečnosti vo vašej organizácii a navrhne opatrenia na jeho zlepšenie v súlade s medzinárodne uznávanou normou ISO/IEC 27002.
Stacks Image 550
Gordias vyriešil ochranu osobných údajov a vypracoval bezpečnostné projekty v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre desiatky organizácií rôznej veľkosti a pôsobnosti. Bezproblémový priebeh kontrol zo strany Úradu na ochranu osobných údajov vo viacerých z týchto organizácií je ocenením kvality našej práce a potvrdením o správnosti nášho prístupu. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete pridať k našim spokojným zákazníkom.

Pokiaľ máte záujem o informatívnu cenovú ponuku na riešenie ochrany osobných údajov a implementáciu GDPR vo vašej organizácii, vyplňte prosím nasledovný dotazník a zašlite nám ho na adresu info@gordias.sk. V prípade, že ochranu osobných údajov vo vašej organizácii už máte riešenú a potrebujete vypracovať bezpečnostný projekt v rámci vývoja nového informačného systému alebo jeho aktualizácie, odporúčame náš produkt „Bezpečnostný projekt IS“.