Korešpondenčná adresa:
Gordias, s. r. o.
Slávičie údolie 104
811 02 Bratislava

Tel.: +421-2-65315024
E-mail: info@gordias.sk

Fakturačné údaje:
Sídlo spoločnosti:
Gordias, s.r.o.
Slávičie údolie 104
811 02 Bratislava

IČO: 35727993
DIČ: 2020218981
IČ DPH: SK2020218981

Kde nás nájdete?  
Na adrese: Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava

Zväčšiť mapu

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka číslo 15582/B
Zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, registračné číslo 2022/11-PO-A3891, platnosť zápisu do 28.11.2025
Zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, číslo vložky 9699, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR