GORDIAS - ReferencieZa roky pôsobenia na trhu využili služby spoločnosti desiatky klientov - od orgánov štátnej správy cez veľké priemyselné podniky a finančné inštitúcie až po softvérové domy či menšie špecializované firmy.

Spokojnosť so službami spoločnosti GORDIAS ilustruje ukážka referenčného portfólia:
 • ACS, a.s.
 • Allianz – SP, a.s.
 • Bratislavské rádiodiagnostické centrum, a. s.
 • Daňové riaditeľstvo SR
 • Finančná správa SR
 • FONA Dental, s.r.o.
 • Imperial Tobacco Slovakia, a.s.
 • Istrobanka, a.s.
 • ING Bank N.V.
 • Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Najvyšší kontrolný úrad SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
 • OMV Slovensko, s.r.o.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Paneurópska vysoká škola n.o.
 • PayNet, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • RTVS
 • Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Slovenský úrad technickej normalizácie
 • Slovnaft, a.s.
 • Slovakofarma, a.s.
 • Stabilita d.d.s., a.s.
 • Štatistický úrad SR
 • Univerzálna banková poisťovňa, a.s.
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 • Úrad vlády SR
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 • Zentiva , a.s.
 • ZSE, a.s. ...