Každá nová príležitosť vytvára aj nové riziká

Toto tvrdenie platí vo všetkých sférach ľudskej činnosti. Je platné aj v oblasti informačných technológií. Kybernetická a informačná bezpečnosť sa už stala neoddeliteľnou súčasťou práce s informačnými systémami a informáciami, my vieme prečo, kedy a ako ju riešiť. Je jedno či ste finančná inštitúcia, orgán štátnej správy, obchodný reťazec alebo výrobný podnik. Vieme vám pomôcť. Služby našej spoločnosti už za viac ako 20 rokov využilo množstvo spokojných klientov zo štátnej správy, finančného a výrobného sektora, malí a strední podnikatelia.

Medzi naše kľúčové produkty patrí

Stacks Image 96

Externý manažér KB

Kvalifikované obsadenie pozície Manažéra kybernetickej bezpečnosti je pre mnohé organizácie neľahká úloha, najmä v dôsledku nedostatku odborníkov na trhu práce. Gordias Vám preto ponúka službu komplexného pokrytia činností manažéra kybernetickej bezpečnosti certifikovaným odborníkom.
Čítať viac…
Stacks Image 90

Implementácia kybernetickej bezpečnosti

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti zasahuje veľký počet dotknutých subjektov v rôznych sektoroch (bankovníctvo, priemysel, doprava, verejná správa a ďalšie) a stavia ich do pozície prevádzkovateľov podľa tohto zákona, z čoho im vyplýva veľké množstvo povinností. Náročnosť implementácie požiadaviek zákona sa u jednotlivých subjektov môže výrazne líšiť, Gordias vám vie pomôcť v každej fáze jeho implementácie.
Čítať viac…
Stacks Image 93

Audit kybernetickej bezpečnosti

Prevádzkujete základnú službu v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti? Viete o povinnosti preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených zákonom o KB vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti? Ako jedni z prvých na Slovensku máme v tíme certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti a sme tak oprávnení a schopní túto službu poskytovať.
Čítať viac…
Stacks Image 87

Bezpečnosť ITVS a ISVS

Gordias pri riešení problematiky bezpečnosti ISVS/ITVS ponúka komplexný pohľad na túto oblasť. Naši experti majú rozsiahle skúsenosti s implementáciou jednotlivých oblastí bezpečnosti v prostredí verejnej správy. Pri ich implementácii vychádzame aj z medzinárodne uznávaných a Slovenskou republikou akceptovaných noriem, najmä série ISO/IEC 27000.
Čítať viac…
Ak vás naša ponuka zaujala, ale potrebovali by ste inú službu, pozrite si našu kompletnú ponuku služieb.