Strážime vaše informácie


Každá nová príležitosť vytvára aj nové riziká.
Toto tvrdenie platí vo všetkých sférach ľudskej činnosti . Je platné aj v oblasti informačných technológií. Informačná bezpečnosť sa už stala neoddeliteľnou súčasťou práce s informačnými systémami a informáciami. My vieme prečo, kedy a ako ju riešiť. Je jedno či ste finančná inštitúcia, orgán štátnej správy, obchodný reťazec alebo výrobný podnik. Vieme vám pomôcť.
Stacks Image 1
Kľúčové prvky našich služieb sú najmä:

ochrana osobných údajov a ISVS
• implementácia systémov riadenia informačnej bezpečnosti
• tvorba bezpečnostných projektov IS a riadenie implementácie bezpečnostných opatrení
• tvorba bezpečnostných politík a procedúr
analýza a riadenie rizík IS
havarijné plánovanie a plánovanie kontinuity
quality assurance
Služby našej spoločnosti už za viac ako 15 rokov využilo množstvo spokojných klientov zo štátnej správy, finančného a výrobného sektora i malí a strední podnikatelia.

S podrobným popisom našich služieb a referenciami sa môžete oboznámiť na týchto stránkach.