Zmena sídla spoločnosti

Spoločnosť Gordias, s.r.o. si Vám dovoľuje oznámiť, že zápisom v Obchodnom registri SR sa dňa 02.10.2013 zmenila adresa sídla spoločnosti na:
Gordias, s.r.o.
Slávičie údolie 104
811 02 Bratislava

Ďalšie identifikačné údaje zostávajú nezmenené - viď. Kontakt
Od tohto dátumu (vrátane) Vás prosíme, aby ste na všetkých daňových dokladoch uvádzali novú adresu a rovnako ju používali aj pri písomnom styku.
Ďakujeme za porozumenie