Ďakovný list

Dňa 16. februára 2011 sme sa zúčastnili na odbornom seminári QIT 2011 v Bratislave, zameranom na problematiku štandardizácie IT v SR.

Naša účasť bola mimoriadne úspešná čo vyjadruje aj ďakovný list, ktorý sme obdržali od Ing. Arpáda Gondu, generálneho riaditeľa Slovenského ústavu technickej normalizácie.
Pôvodnú pdf verziu si môžete prezrieť tu: Ďakovný list