Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti

Náš senior konzultant Mgr. Anton Horváth úspešne zložil certifikačnú skúšku audítora kybernetickej bezpečnosti. Stal sa tak jedným z prvých certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti v zmysle požiadaviek vyhlášky NBÚ č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora.
Viac informácií: https://www.cybercompetence.sk/files/KCCKB_Zoznam_aditorov.pdf