Ivan Kopáčik: V súkromí nič nesejvujem

Úryvok z rozhovoru:

Čo znamená byť odborníkom v oblasti bezpečnosti informačných systémov? Aké nebezpečenstvá na nás striehnu v počítačovej sieti?

- Pohľad na informačnú bezpečnosť historicky vychádza z potreby utajenia informácií. Informácie z hľadiska bezpečnosti treba chrániť preto, aby sa nedostali do rúk ľuďom, ktorým nepatria, aby nemohli byť nejakým spôsobom zneužité a aby s nimi boli oboznámení iba tí, ktorí na ne majú oprávnenie. Oblasť informačnej bezpečnosti sa však zaoberá aj dostupnosťou informačných systémov, zjednodušene povedané tým, či systém skutočne poskytuje svoje služby a či robí to, čo sa od neho očakáva. Ďalším aspektom informačnej bezpečnosti je schopnosť zachovať celistvosť informácií v informačnom systéme. Znamená to schopnosť zachovať informácie v takej podobe, v akej tam boli vložené, tak, aby ich nikto neoprávnený nemohol zmazať alebo prepísať. V praxi to znamená, že by napríklad nemalo byť možné, aby niekto neoprávnený mohol pracovať v informačnom systéme banky a pripísal si nulu na účet. Úroveň ochrany informácií môže byť vyššia alebo nižšia, tak ako môžete mať do svojho bytu dvere z preglejky alebo pancierové dvere.

Je strach o bezpečnosť oprávnený aj u bežných používateľov internetu v domácnostiach?

- Návštevnosť na internete sa na Slovensku stále zvyšuje a každý človek, ktorý má aj v domácnosti prístupný internet, je potenciálnym terčom útokov. Môže sa stať, že prostredníctvom elektronickej pošty prijme počítačový vírus, ale aj to, že jeho údaje budú pri nedostatočnom zabezpečení počítača nejakým vzdialeným útočníkom vymazané. Už teraz sa pri využívaní bežných služieb, ale aj pri práci s počítačom, dostávame do virtuálneho priestoru, kde síce fungujeme pod svojou identitou z bežného života, ale môže sa stať, že nám ju niekto "ukradne" a zneužije. ...

Celý článok bol uverejnený v prílohe denníka Národná obroda - Víkend, dňa 12. 3. 2005