Organizácie strácajú ilúziu informačnej bezpečnosti, Trend č. 2/2004

Niektoré firmy doteraz nespracovali bezpečnostný projekt, tvrdia konzultanti

...Väčšina podnikateľov si kľúčovú úlohu informácií v biznise uvedomuje, no iba malé percento z nich sa podľa toho aj správa. Prístup k údajom ako k inému cennému majetku je skôr výnimkou. "Zraniteľnosť firemného informačného systému si podnikatelia často uvedomia až pri spracúvaní bezpečnostného projektu," hovorí I. Kopáčik.

Príčinou benevolentného prístupu k bezpečnosti je najmä podceňovanie rizika krádeže a zneužitia databáz s citlivými údajmi. Podnikatelia sa chlácholia výsledkami prieskumov, ktoré ohrozenie lokalizujú do technologicky vyspelejších európskych krajín. Bezpečnostní špecialisti upozorňujú, že toto presvedčenie stojí na hlinených nohách.

Na ilúzii bezpečia sa podieľa najmä neochota organizácií informovať o útokoch na ich databázy. Bez ohľadu na to, či boli úspešné alebo nie. Akékoľvek informácie sú tabu, pretože v hre je dôvera klientov.

Do polovice minulého roka na verejnosť prenikol len jeden vážnejší prienik do informačného systému, zmiznutie časti údajov z pracoviska Slovenskej poisťovne, a.s., Bratislava v roku 1998. O ďalších dvoch z druhej polovice vlaňajška - ST a Orange - sa médiá a verejnosť dozvedeli v podstate len náhodou. ...

Článok bol uverejnený na stránkach eTrendu.