INFOTRENDY 2013 - Kroky pre digitálne Slovensko

TREND konferencia Infotrendy 2013 bola prvým podujatím, kde sa stretli zástupcovia MF SR a vedúci pracovných skupín Digitálneho lídra s IT odborníkmi, ktorí diskutovali o prioritách digitalizácie.

Na konferencii vystúpil aj Ľubor Illek zo spoločnosti Gordias, s.r.o., ako člen výkonného výboru Spoločnosti pre otvorené informačné technológie.

Viac o konferencii INFOTRENDY 2013
Fotogaléria z konferencie INFOTRENDY 2013