Oracle Security Day

Spoločnosť Oracle organizuje dňa 12. marca 2013 už 8. ročník konferencie „Oracle Security Day“ venovanej bezpečnosti informačných systémov.
V rámci programu vystúpil na tému “Informačná bezpečnosť: aktuálny stav a trendy” aj p. Ivan Kopáčik