Konferencia Informačná bezpečnosť 2013

Organizátorom konferencie Informačná bezpečnosť 2013 bola Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť a spoločnosť ESET.
Na konferencii vystúpil aj zástupca spoločnosti Gordias, s.r.o., p. Ľubor Illek, na tému Úskalia autentifikácie .